Vysvětlení pojmů

   Doporučuji zadat ve vyhledávači následující slova: húlava, tornádo, tromba, tryskové proudění, downburst, gustnado, supercela, derecho, noční svítící oblak, perleťový oblak, medikán, shelf cloud. Vyhledané odkazy nabízejí vysvětlení těchto pojmů i s obrázky.
   Na stránkách slovnik.cmes.cz se nabízí nepřeberné množství informací v elektronickém  slovníku České meteorologické společnosti , nebo spousta informací je v encyklopedii na  www.in-pocasi.cz/encyklopedie-pocasi/

 

FRONTA
Je rozhraní, které od sebe odděluje vzduchové hmoty různých fyzikálních vlastností. Je to tenká vrstva vzduchu s tloušťkou při zemi jen několik stovek metrů. Přesto se teplý a studený vzduch promíchávají jen nepatrně. Sklon frontální plochy vůči ideálně rovnému zemskému povrchu je velmi malý, s výjimkou čela studené fronty jen do jednoho stupně.

 

TEPLÁ FRONTA
Je pojmem pro čelní část frontální vlny či frontálního systému. Pomalé stoupání teplého vzduchu po ustupujícím studeném má za následek jeho rozpínání, ochlazování, kondenzaci vodních par a vytvoření mohutného oblačného systému podél celé frontální plochy. Nad místo pozorování proniká teplý vzduch nejdříve ve velkých výškách, proto spatříme nejdříve vysoké oblaky. Ty postupně houstnou a klesají. S blížící se frontou se snižuje viditelnost, klesá tlak a případně vzniká mlha. Srážky mají trvalý charakter a vypadávají v širokém pásmu až 300 km (např. od Prahy až po Ostravu). V zimě sněžení přechází v déšť a protože je při zemi ještě studený vzduch, tvoří se nebezpečná ledovka

tepla_fronta_003

 

STUDENÁ FRONTA
Je pojmem pro týlovou (zadní, západní) část frontální vlny či frontálního systému. Zde se studený vzduch klínovitě zasouvá pod teplý. Studená fronta uzavírá teplý sektor tlakové níže. Projevuje se kupovitou oblačností v blízkosti frontální čáry, případně i před ní. Dále za frontou, postupuje-li pomaleji, se můžeme setkat s oblaky více druhů, podobně jako u teplé fronty, avšak po přechodu studené fronty se základna oblaků zvyšuje. Studená fronta má většinou úzké srážkové pásmo s prudkými přeháňkami či bouřkami v letní polovině roku. Tlak vzduchu před studenou frontou klesá, za ní výraznější stoupá

studena_fronta
OKLUZNÍ FRONTA
I když rozlišujeme studené fronty dvojího druhu, podle rychlosti postupu, vždy studená fronta dostihne teplou. Pak se spojí u zemského povrchu studený vzduch ustupující s postupujícím a teplý sektor je vyzdvižen do výše. Proces uzavírání teplého sektoru se nazývá okluze a dotyčná oblast dostává název okluzní fronta

Na přízemních synoptických mapách se teplá fronta označuje červenou čárou s polokroužky ve směru jejího postupu, studená fronta se označuje modrou čárou s trojúhelníčky a okluzní fronta fialovou čárou se střídajícími se polokroužky a trojúhelníčky.

 

okluzni_fronta

 

 

TLAKOVÁ NÍŽE – CYKLÓNA
Tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s nižším tlakem. Nejnižší tlak je ve středu tlakové níže. V průměru urazí tento tlakový útvar několik set kilometrů za 24 hodin.

 

TLAKOVÁ VÝŠE – ANTICYKLÓNA
Tlakový útvar, který je na přízemní povětrnostní mapě vyjádřen alespoň jednou uzavřenou izobarou jako oblast s vyšším tlakem. Do jejího středu tlak stoupá. Anticyklóny pokrývají větší oblasti a pohybují se pomaleji než níže.

 

TLAKOVÁ NÍŽE SE VYPLŇUJE
Pojem z předpovědi počasí, který říká, že ve středu níže stoupá tlak a tento útvar s frontou již značně okludovanou se blíží svému zániku.

 

BRÁZDA NÍZKÉHO TLAKU VZDUCHU
Je pásmo nižšího tlaku bez uzavřených izobar, které leží mezi dvěma oblastmi vyššího tlaku a odděluje je

brazda_nizkeho_tlaku

 

HŘEBEN VYSOKÉHO TLAKU VZDUCHU
je pásmo vyššího tlaku bez uzavřených izobar oddělující dvě tlakové níže.

 

VÝBĚŽEK VYŠSÍHO TLAKU VZDUCHU
Klín vyššího tlaku, vybíhající z anticyklóny mezi dvě brázdy nízkého tlaku a v předpovědi signalizuje jen přechodné zlepšení počasí, často jen na jeden den.

 

ZVLNĚNÁ STUDENÁ FRONTA
Na dlouhých studených frontách se v některých úsecích (např. nad Alpami) mění charakter fronty na opačný, tzn., že zde vznikne teplá fronta.

 

PODRUŽNÁ STUDENÁ FRONTA
Vyskytuje se uvnitř stejných vzduchových hmot a odděluje od sebe jen jednotlivé dávky již částečně pozměněného (transformovaného) čerstvého mořského vzduchu.

 

POLÁRNÍ VORTEX

zdroj: https://www.idnes.cz/technet/veda/polarni-vortex-globalni-oteplovani-rekordni-mrazy-usa-zmena-klimatu-ceska-republika.A190201_163623_veda_pka