Podrobné klimatické členení České republiky

Vychází z komplexního hodnocení více klimatických prvků. Podle teplotních poměrů je území republiky rozděleno na 3 oblasti:

 

OBLAST TEPLÁ
v průměru 50 letních dnů do roka a více je vhodná pro pěstování kukuřice, tabáku a vinné révy
OBLAST MÍRNĚ TEPLÁ
směrem k nížinám ohraničena průměrným počtem letních dnů 50 směrem k horám ohraničena průměrnou teplotou července 15°C
OBLAST CHLADNÁ
má průměrnou červencovou teplotu nižší než 15°C

Tři základní klimatické oblasti jsou dále členěny na podoblasti a okrsky.