Charakteristika území katastru Hladkých Životic

Obec Hladké Životice a okolí spadá do oblasti mírně teplé a podoblasti B3. Slovní charakteristika podoblasti zní:

  • mírně teplá, mírně vlhká, s mírnou zimou, pahorkatinová a rovinná
  • Průměrný počet letních dnů je 42
  • Průměrná teplota července je 17.8°C
  • Průměrná teplota ledna -2.7°C
  • Nadmořská výška šlechtitelské stanice a nejbližšího okolí je 260 – 282mn.m..

Letní den je takový den, kdy maximální teplota ve stínu meteorologické budky vystoupí na 25°C a výše.

map