Oxid uhličitý – uhlíková stopa

Uhlíková stopa způsobená dopravou a spalováním uhlí v uhelných elektrárnách

Kolik kilogramů oxidu uhličitého se vyprodukuje spálením určitého objemu či hmotnosti fosilního paliva.

1m3 zemního plynu = 2,62 kg CO2
1 kg hnědého uhlí = 1,92 kg CO2
1 l benzínu = 2,29 kg CO2
1 l nafty = 2,60 kg CO2

Osobní auto vyprodukuje na 1 000 km jízdy 200 kg CO2, což při čtyřčlenné posádce znamená 50 kg CO2 na osobu.
Letadlo na 1 000 km letu vyprodukuje 32 000 kg CO2, což je při 100 pasažérech 320 kg CO2 na osobu.
Letí-li letadlo ve velké výšce, je účinek CO2 na atmosféru trojnásobně zesílen. Nejvíce paliva se spotřebuje během startu a přistání, takže krátké letové trasy dále výrazně přispívají ke zvyšování koncentrace CO2 v atmosféře.
Na výrobu 1kwh el.energie v uhelné elektrárně připadá 1,12 kg vyprodukovaného CO2.

Podíl zdrojů na výrobě elektrické energie v České republice

ČR 2012 – vyrobeno 81 mld kWh

uhlí = 49 %, jaderná energie = 35,2 %, obnovitelné zdroje = 10,2 %, ostatní = 5,6 %

Ekologické směrnice mohou v některých případech popírat ekologický princip. Tak například při výrobě nového ekologicky šetrného auta se vyprodukuje stejné množství CO2 jako když jezdí 12 roků staré, „špinavé“ auto. Při výrobě nového auta je totiž třeba vzít v úvahu výrobu hliníku, oceli, plastů, gumy a ostatních materiálů, dále dopravu těchto materiálů a provoz montoven. Do důsledků tedy nahrazení starého auta novým příliš ekologické není.

Jako člen Evropské unie se ČR zavázala v roce 2020 vyrábět 13,5% spotřebované energie z obnovitelných zdrojů.

Česká republika je schopná biopalivy nahradit maximálně 20 % spotřeby benzínu a nafty. Na výrobu 1 kg syntetické ropy se spotřebuje 8 kg biomasy.