Vlhkost vzduchu

Vlhkost vzduchu

rozumí se jí obsah vodní páry ve vzduchu. Pokud vyjádříme přímo obsah vody v jednom m³ vzduchu v gramech, mluvíme o absolutní vlhkosti vzduchu. Jeden m³ vzduchu o teplotě plus 30 stupňů může pojmout na nejvýš 30g vodní páry, stejný objem vzduchu při teplotě mínus 30 stupňů může pojmout jen 0,3 gramů vodní páry. Při maximální vlhkosti velmi teplého vzduchu tedy může být v ovzduší 100x větší množství vodní páry, než při maximální vlhkosti velmi studeného vzduchu. Pokud zaregistrujete vlhkost vzduchu vyjádřenou v procentech, ať již v předpovědi počasí nebo na webu na grafech automatických stanic, jedná se o relativní vlhkost. Tento pojem udává procenta z max. vlhkosti vzduchu.

V ročním chodu relativní vlhkosti vzduchu bývá nejvyšší vlhkosti dosahováno v prosinci. Je to tím, že se teplota snižuje, vzduch stagnuje, jsou inverze a mlhy, takže vzduch se stává nasycenějším. Nejnižší vlhkosti připadají na duben a květen. Dochází k výraznějšímu růstu teploty a proniká k nám občas chladnější vzduch ze severu, který obsahuje málo vodní páry. Pokud jde o denní chod, tak maximum vlhkosti bývá ráno kolem východu slunce, po poledni bývá vlhkost nejnižší a později opět stoupá. To platí hlavně pro slunečné dny. Rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší denní vlhkostí je velký v letním období, v zimě se snižuje.

Koloběh vody – koloběh čísel

V atmosféře Země je v každém okamžiku přítomno téměř 13 000 km krychlových vody. Toto množství by zalilo území Česka do výšky 166 m. Každý den se na celé planetě vypaří 1580km³, to je každou sekundu asi 18 milionů metrů krychlových. Stejné množství samozřejmě vypadne ve formě deště, sněhu či krup. Množství vody, které se za jeden den vypaří a vypadne, by celou planetu Zemi pokrylo rovnoměrně vrstvou vody vysokou 3,2 milimetrů. Výše uvedená čísla mohou být mírně nadsazená. Znamenala by totiž, že na celou planetu připadá v průměru 1170 mm srážek za rok. Existuje sice spousta míst na světě se srážkami vyššími, ale převažují plochy nad pevninami i oceány se srážkami nižšími až zanedbatelnými. Jedna studie dokonce předpokládá množství vody v denním koloběhu poloviční, tedy výpar i srážky v objemu 800 km³.