Produkty kondenzace

Produkty kondenzace a desublimace na povrchu půdy a předmětech

 

ROSA

vzniká kondenzací vodní páry z přiléhajícího vzduchu při kladných teplotách na vrchní straně horizontálně orientovaných ploch, na povrchu půdy a rostlinných orgánů, pokud teplota jejich povrchu klesne pod rosný bod okolního vzduchu. Ochlazení je vyvoláno ztrátou tepla vyzařováním.

 

JÍNÍ

Má podobu chmýří, které je tvořeno drobnými ledovými jehličkami. Teplota aktivních povrchů však musí klesnout pod nula stupňů.

 

JINOVATKA

Je kyprá, na slunci se třpytící usazenina, která vzniká především na malých větvičkách, jehličí, travinách, plotech, hranách předmětů. Je tvořena krystalky ve tvaru jehliček a vzniká při mlze nebo tzv. zmrzlé mlze za mrazu, ale při velmi slabém proudění.

 
NÁMRAZA

Je ledová hmota bělavého až šedého zbarvení. Usazuje se zejména na vertikálně postavených chladných předmětech namrzáním drobných kapének. Předpokladem je silnější proudění vzduchu. Tvoří se ve formě hřebínků proti směru proudícího vzduchu. Nejpříznivější podmínky pro tvorbu jsou na horách.

 
LEDOVKA

Je souvislá ledová vrstva vznikající namrzáním podchlazených kapiček vody při styku s pevnými předměty nebo se zemským povrchem. Vytváření ledovky je důsledkem mrznoucího mrholení, kdy teplota přízemní vrstvy je nižší jak nula stupňů.

 
NÁLEDÍ

Je ledová vrstva pokrývající zemi, která vzniká:

zmrznutím nepřechlazené vody z deště či mrholení na zemském povrchu
zmrznutím jakékoliv vody na povrchu
zledovatěním sněhu
Je možná kombinace ledovky a náledí. Zmrzne-li na povrchu voda, vznikne náledí. Za mrazu pak může mrholit a přidá se ledovka.